Over 105.000 barn deltok i fjor

Nå forskes det på «Sommerles»

1. juni er årets store lesekampanje i gang ved bibliotek over hele landet. Hvilken effekt lesekampanjen faktisk har, prøver forskere ved Høgskulen i Volda og Møreforsking Molde å gi svar på.

Finn fram bøkene: Sommerles 2019 starter 1. juni ved alle folkebibliotek i fylket. Troféer og premier venter på barna som blir med.   Foto: Sommerles.no

Kultur

Den digitale lesekampanjen «Sommerles» fikk i fjor midler fra Nasjonalbiblioteket til å gjennomføre forskningsprosjektet, og resultatet skal være klart i løpet av årets sommer.

Noe vet forskerne allerede:

En undersøkelse av 138 barn i fjerde, femte og sjette klasse i Hareid, viser at barn som deltok i Sommerles taper svært lite lesekompetanse over sommeren, i motsetning til barna som ikke er med, skriver Møreforsking Molde på sine nettsider.

Studier fra USA viser at svake lesere kan tape opptil tre måneders leseutvikling i løpet av ferien, mens sterke lesere klarer seg bedre.

Seks bøker er nok

Slik blir spriket mellom sterke og svake leserne større for hver sommer som går. Her viser forskningen som er i gang at lesekampanjen kan bidra til å motvirke utviklingen.

Studier av lesekampanjer ved bibliotek i USA viser at seks leste bøker i løpet av sommeren er nok til å beholde lesekompetansen. Barn som leste mindre, fikk tilbakegang i leseferdighetene sine.

Skolene må samarbeide

Foreløpige resultat av forskningen viser også at de unge leserne har mye å vinne på bedre samarbeid mellom skolene og biblioteket. Der skolene bidrar aktivt i å gjøre kampanjen kjent for elevene før sommerferien, der deltar også flere barn.

Sommerles 2019 er i gang fra 1. juni, og varer helt til 31. august. Lesekampanjen ble utviklet i 2014 i Vestfold, og har siden engasjert barn på alle klassetrinn på barneskoler over hele landet til lesing gjennom sommeren.

Folkebibliotekene i Møre og Romsdal er alle med på Sommerles.

I fjor deltok over 105.000 elever på landsbasis. 45 prosent av deltakerne er gutter.