Veterankorpset i Korsatunnelen

Kledelig beskjedne Aalesunds Veterankorps lokker med tidenes beste program.

SØTE MUSIKERE: Bevarer sinnets munterhet, het det om en sjokolade. Men også musikerne i Aalesunds Veterankorps er riktig så søte.  Foto: Nils Erik Langva

Kultur

– Tradisjonen jazzes opp, meldes det. Tradisjonen skal her forstås som den årlige sommerkonserten, ved Korsatunnelens sørlige utløp. Eller inngang. Det spørs hvordan du ser det eller hvilken veg du stevner.