Mindre enn ein fjerdedel av festivalartistar er kvinner

Av 80 innslag på Sommerfesten på Giske, RaumaRock, Malakoff og Jugendfest, er berre 18 av dei fronta av kvinner.

Sigrid Raabe under Sommerfesten på Giske i 2017. I år er ho ein av headlinerane på Malakoff, og ein av åtte kvinner på scena under festivalen.  Foto: Marius Simensen

Kultur

Få kvinner på scena under norske musikkfestivalar har lenge vore eit omdiskutert tema. I mai omtalte Dagens Næringsliv problemet ved fleire høve.