Omsetning og resultat kraftig ned for Sigrid i 2020

Sigrid Solbakk Raabe  Foto: Jonathan Vivaas

Kultur

2020-regnskapet for Sala Music viser at pandemiåret ble mindre innbringende, melder VGnett.

Omsetningen endte på 7,4 millioner. Resultat før skatt ble på 2,2 millioner. Sigrid Solbakk Raabe eier alle aksjene i selskapet.

I 2019 var omsetning til sammenligning 30,4 millioner kroner og resultatet på 8,1 millioner kroner.

Noe av nedgangen i 2020 skyldes at artisten har betalt tilbake det hun fikk i korona-kompensasjon.

«Vi søkte på støtteordningen på et tidspunkt hvor det var stor usikkerhet rundt hvordan 2020 kom til å gå. Da vi så at vi likevel ville gå med overskudd i 2020 valgte vi å betale støttebeløpet tilbake», skriver Håkon Raabe, artistens far og styreleder i Sala Music, i en epost til VG.

Kompensasjonen var på 3,25 millioner kroner, og ble betalt tilbake i august i år, bekrefter Norsk Kulturråd.

«Både omsetning og resultat for 2020 ble dermed 3,25 millioner lavere enn om vi ikke hadde returnert støtten», skriver han videre.

I tillegg har artisten tatt ut et tilleggsutbytte på nesten fem millioner kroner. Disse pengene har gått til å kjøpe leilighet, ifølge Håkon Raabe.