Reise

Måten vi reiser på har endret seg. Er backpackerens tid over?

Backpacking på 90-tallet og tidlig 2000-tallet var annerledes enn i dag. Ingen sosiale medier, få eller ingen planlagte aktiviteter. Foto: Shutterstock