Utsikt fra familien Næss Frafjords feriehus i kommunen Torno ved Comosjøen. Utsikt fra familien Næss Frafjords feriehus i kommunen Torno ved Comosjøen. Foto: Privat

«Vi kom ned til en helt annen koronabevissthet enn vi opplever i Norge»