foto
Anne Lise Salen Relling (80) til venstre og Åshild Kårstad (77) her i en vennskapelig kamp. Foto: Jarle Mordal

Trimgrupper for eldre har blitt suksess i unikt prosjekt: Smilene sitter løst i Sula