Åtte år etter storbrannen er kystperla bygd opp igjen

foto