foto
Ragnar Bjarne Løvoll vart fødd i Vanylven i 1940, men flytta allereie som 17-åring til Sverige for å ta teknisk skulegang. Han vart utdanna diplomingeniør. Etter 13 år i Sverige flytta Ragnar til USA der han hadde ein variert karriere innan næringsliv, blant anna som administrerande direktør i børsnoterte American Foods Inc. I 1997 flytta han saman med kona Aud Bodil til Vanylven. Foto: Privat

Saknar betre oppfølging av pårørande til demente