– Fridomen må kome innanfrå

foto
Biletet er teke rett etter at karane kom heim frå nazistane sitt fangenskap, mai 1945. F.v. Elias Oksavik, R. Emil Sæter, Nottung Oksavik, Kjartan Oksavik, Amund Oksavik, og Adolf Torset. Foto: Utlånt frå Håkon Vestnes, svigerson til Kjartan Oksavik i samband med sak om sistnemnde.