foto
Sivert Aarflot-huset, som husar medieutdanninga i Volda, vart innvigd hausten 2021, 50 år etter at medieutdanninga i Volda kom i gang. Foto: Karl August Swanstrøm / Høgskulen i Volda.

Medieutdanninga i Volda 50 år – mot alle vindar