foto
Kontrasten mellom oppveksten i arbeiderstrøk og utsikt over sunnmørsfjell er stor, men Per Ekelund fikk med seg viktige verdier fra fabrikkstrøket på Majorstua på 1940-og 1950-tallet. Foto: Johan Behrentz

Datagründeren som setter mennesker først