foto
Dag Idar Tryggestad har etablert seg med familie i byen mellom dei sju fjell. Herifrå vekependlar han til Oslo, som ny NJ-leiar. Foto: Odd Nerbø

Eit lyst hovud på toppen