foto
Uføresette hendingar har alltid skapt ubehag. Likevel, det var først for eitt år sidan at kommunikasjonsmannen Tor Søvik fekk vite at han har autisme. Foto: Kristoffer Antonsen

Tor knuser alle mytar