Uføresette hendingar har alltid skapt ubehag. Likevel, det var først for eitt år sidan at kommunikasjonsmannen Tor Søvik fekk vite at han har autisme. Foto: Kristoffer Antonsen

Tor knuser alle mytar

Tor Søvik studerte kommunikasjon i fem år. Så fekk han vite at han har autisme.