foto
Arbeidet med å sveise saman store stålkonstruksjonar blir i stor grad gjort av robotar, men menneska er framleis viktig. Her er Mathias Mårstøl (t.v) og Per Hansen i arbeid. Foto: Anne-Mari Tomasgard

Har fått sving på robotsveisen