foto
Kjell Magne og Stig Kenneth Longva stolte på tryggleiksalarmen mora Magnhild Johanne nytta. I ettertid viste det seg at den ikkje fungerte. Ingen har så langt bekrefta at feil på alarmen var årsaka til dødsfallet. Foto: Staale Wattø

Feil på alarm kan ha kosta mor livet: – Det må aldri skje igjen

Kjell Magne og Stig Kenneth Longva opplevde ei stor sorg då mora deira Magnhild Johanne døydde brått. Seks dagar seinare vart sorga endå større då dei fekk vite nye detaljar rundt dødsfallet.