Friluftsrådet: – Bedring av folkehelsa er fundamentet i alt vi foretar oss