2020 startet med optimisme

Året 2020 startet med optimisme og håp om at vi kunne legge handelskonflikter og Brexit bak oss.

foto
Annonsørinnhold produsert av SMP Brand Studio

Børsåret 2020 – fra de dype daler til de høye topper

Året 2020 startet med optimisme og håp om at vi kunne legge handelskonflikt og Brexit bak oss. Så kom Coronaviruset inn fra sidelinjen, ble et globalt fenomen i rekordtempo, og satte tonen for hvordan resten av året skulle bli. Et stort markeds -fall i mars ble etterfulgt av en kraftig oppgang for verdens børser utover i 2020.

For året sett under ett steg amerikanske S&P 500 med 13,7 prosent målt i USD. Samtidig endte europeiske Stoxx 600 opp 2,2 prosent målt EUR. Her hjemme steg Oslo Børs med 4,6 prosent etter å ha måttet tåle en tilbakegang på 14,8 prosent de seks første månedene av året (OSEBX).

Hva har vi lært av dette?

Først og fremst at selv om fondsandelene/aksjene dine synker i verdi bør du ha is i magen og vente. Det er i perioder med uro og usikkerhet at det som fondssparer/investor er lett å trå feil. For de som solgte seg ut i mars og skulle inn igjen når dette var over er store verdier gått tapt -de fleste har ikke kommet seg inn igjen. Det å beholde roen i urolige tider og opprettholde den langsiktige tidshorisonten er derfor et godt råd som også viste seg å være rett denne gangen.

Hvilke syn har vi for 2021?

Når vi nå ser inn i 2021 synes vi det ser lovende ut. Mye vil bli bestemt av hvor effektiv utrullingen av vaksinen vil være. Fungerer dette på en god måte vil dette på litt sikt gjøre det trygt å åpne samfunnene igjen. Dette vil gi grobunn for en gradvis høyere aktivitet over hele verden. En videreføring av finanspolitiske stimulanser samt vedvarende renter vil ytterligere forsterke den økonomiske oppgangen.  Vi tror dette vil gi økonomiene en god fart inn i mot 2022. Derfor har vi tror på at 2021 også kan bli et bra år for aksjer til tross for at der underveis kan komme korreksjoner sånn som det ofte gjør.

foto
Når vi nå ser inn i 2021 synes vi det ser lovende ut. Mye vil bli bestemt av hvor effektiv utrullingen av vaksinen vil være. Fungerer dette på en god måte vil dette på litt sikt gjøre det trygt å åpne samfunnene igjen.

Hvordan spare/investere gjennom Sparebanken Møre?

Månedlig sparing Ved å spare fast månedlig i aksjefond så sparer du både når markedet går opp og ned. Når markedet faller får du flere andeler for sparingen din og motsatt når markedet går opp. På den måten utjevnes svingningene i markedet. En spareavtale i fond kan du opprette via våre nettsider sbm.no, eller du kan kontakte en av våre rådgivere for hjelp. Du kan endre på avtalen, øke den og redusere den ettersom det passer deg - eller du kan la den gå av seg selv og ikke tenke stort på den. Oversikt over fondssparingen din får du enkelt i mobil- og nettbank.

Sammensatt portefølje av fond Det finnes mange ulike fond du kan velge mellom med ulik risikoprofil. Mange synes det er vanskelig å velge, og derfor har vi valgt ut noen fond som vi har «pakket». Pakkene inneholder solide fond som har hatt stabil vekst over lang tid. Her kan du lese mer om våre fondspakker.

Enkeltaksjer Du kan handle enkeltaksjer i nettbanken eller via våre meglere, eller du kan kombinere disse løsningene. Ønsker du hjelp til investeringene din kan våre aksjemeglere være en døråpner inn til en spennende måte å investere på. Her finner du mer informasjon om investering i enkeltaksjer.

Aktiv Forvaltning Gjennom Aktiv Forvaltning tilbyr Sparebanken Møre lokal forvaltning av større formuer. Du får en skreddersydd portefølje ut fra dine krav om avkastning, risikoprofil og tidshorisont. Våre lokale forvaltere overvåker porteføljen kontinuerlig og vil opptre på dine vegne. Her kan du lese mer om Aktiv Forvaltning.

Rådgivning Ønsker du informasjon og rådgivning tilpasset deg og din økonomiske situasjon - ta kontakt med en av våre rådgivere.

Les også "Nybegynner på aksjemarkedet" og "Bygg din egen portefølje med ASK".