Terje Svendsen mener det er få oppsider ved en slik type jobb. - Det beste du kan oppnå er å unngå å få kjeft. Verden er skrudd sammen slik at det er alltid noen eksperter eller kommentatorer som mener at beslutningene vi tar er feil. Men det er også utrolig artig og interessant. Jeg er motivert for å gå løs på to ny år dersom organisasjonen velger meg, sier Svendsen. Terje Svendsen mener det er få oppsider ved en slik type jobb. - Det beste du kan oppnå er å unngå å få kjeft. Verden er skrudd sammen slik at det er alltid noen eksperter eller kommentatorer som mener at beslutningene vi tar er feil. Men det er også utrolig artig og interessant. Jeg er motivert for å gå løs på to ny år dersom organisasjonen velger meg, sier Svendsen. Foto: Christine Schefte

Dette er ambisjonene til Terje Svendsen dersom han blir gjenvalgt

Terje Svendsen håper han blir gjenvalgt som fotballpresident på forbundstinget i begynnelsen av mars.

Svendsens ambisjon hvis han blir gjenvalgt er å flytte mer av pengene fra administrasjonen i fotballforbundet til sportslig aktivitet i klubbene. Han har også to andre ambisjoner, både for kvinnefotballen og herrefotballen.

– I breddefotballen må vi tilføre enda mer kvalitet og kompetanse slik at vi får enda flere talenter opp som kan bli toppspillere. Vi må også ble bedre til å utvikle internasjonale toppspillere. Vi har noen få profiler, men skal vi få til gode landslag så må vi være enda bedre til å utvikle toppspillere som spiller på gode internasjonale lag, sier Svendsen, som mener at fotballen må få til et bedre samarbeid mellom bredden og toppklubbene.

– Det har vært en slags religionskrig i Norge der det har vært uenighet mellom topp og bredde, i stedet for samarbeid. Man er i sin egen leir og har ulike oppfatninger om hva som er riktig retning fremover. Vi må jobbe med å få til et bedre samarbeid mellom bredden, NFF og eliten, både på kvinne- og herresiden, mener han.

Vanskelig å få ned lønningene

Da Svendsen ble valgt til fotballpresident i februar 2016 hadde det vært mye bråk om manglende åpenhet i fotballforbundet, lønnsøkning til ledelsen og kjøreregninger på opp mot en halv million kroner for daværende generalsekretær Kjetil Siem. Svendsen mener at de har redusert utgiftene de siste to årene.

– Vi har redusert kostnadene med ti millioner kroner i to år. I budsjettet som presenteres for tinget i februar ligger det omprioritering og kostnadsreduksjoner på 35 millioner kroner, som går til økt sportslig aktivitet. Men det er fortsatt mulig å drive mer effektivt, sier han.

NFF økte lønnskostnadene med 33,5 millioner mellom 2011 og 2015, hvis man ser bort fra datterselskapene, skrev VG. Det kom også frem at noen av NFF-toppene hadde skyhøye lønninger. Svendsen lovte da han ble valgt at han skulle rydde opp. Lønnskostnadene til ledelsen i NFF hevder Svendsen at det er vanskelig å få ned.

– Utfordringen er at arbeidskontraktene er bindende og etter arbeidslivets regler ikke bare kan sies opp. Da handler det om å være moderat med tanke på lønnsøkning og andre typer goder for å redusere kostnadene. Ledelsen har ikke hatt samme lønnsøkning som staben for øvrig i min periode. Når vi har ansatt landslagssjefer, har de nå et annet lønnsnivå enn tidligere og strukturen i kontraktene deres er annerledes. Vi har gjort en del grep, samtidig som at vi ikke klarer å kvitte oss med en del gamle, bindende kontrakter, fortsetter Svendsen.

– Har ikke akseptert kvinnefotballen

Øverst på prioriteringslisten til Svendsen hvis han blir gjenvalgt for en ny periode, står klubbutvikling, spillerutvikling og kvinnefotballen. Kvinnefotballen mener han fortsatt lider under manglende aksept.

– Jeg tror holdningen til kvinnefotball blant en del av dem som jobber innen fotballen har vært for dårlig. Man har ikke akseptert kvinnefotballen. Kvinnefotball er en fullverdig idrett og det er den største kvinneidretten i Norge. Vi må sørge for å gi kvinnefotballen gode rammebetingelser, både i bredde og topp, og er på god vei med en markant satsing, sier Svendsen.

Målet er at kvinnelandslaget skal kvalifisere seg til VM og være med å kjempe om medaljer i mesterskapet. Han mener bedre rammebetingelser er veldig viktig for at landslaget skal fortsette å lykkes internasjonalt.

Jeg mener vi på forbundssiden ikke har gjort nok for å bedre rammebetingelsene for kvinnefotballen. Den er i en rivende utvikling og konkurranseklimaet internasjonalt er vesentlig endret og mer utfordrende. Det gjør også konkurransen tøffere for landslaget, og det tar vi konsekvensene av i satsingen på jente- og kvinnefotball. 24 millioner kroner er satt av til strategiske prioriteringer i 2018. Elleve millioner av dem skal brukes til å utvikle jente- og kvinnefotballen i tillegg til allerede eksisterende tiltak, sier Svendsen.