TØFFE TIDER: Fotballpresident Terje Svendsen og hans styre må ta tøffe avgjørelser i tiden som kommer. TØFFE TIDER: Fotballpresident Terje Svendsen og hans styre må ta tøffe avgjørelser i tiden som kommer.

Spørsmålene hoper seg opp for fotballpresidenten

På hvilken måte kan fotballsesongen 2020 gjennomføres i Norge?