Krav til hvordan kohorter på 200 tilskuere skal atskilles, og en grense på 50 ståplasser, gjør at Mette Hammersland og Sandviken ikke får utnyttet den nye grensen på 600 tilskuere. Krav til hvordan kohorter på 200 tilskuere skal atskilles, og en grense på 50 ståplasser, gjør at Mette Hammersland og Sandviken ikke får utnyttet den nye grensen på 600 tilskuere. Foto: Bård Bøe

Det er åpnet for 600 tilskuere. Likevel sliter lokale toppklubber med å øke kapasiteten.