LO og flere andre sponsorer har fått jusprofessor Geir Woxholth ved Universitetet i Oslo til å gjøre en juridisk vurdering som sier at Skiforbundet mest sannsynlig har brutt samarbeidsavtalen med hopplandslaget.

– Denne saken er meget alvorlig for oss, og en sak vi ikke kan stå i lenge. Det handler om å begrense det omdømmetapet som Skiforbundet påfører oss. De må bære det hele og fulle ansvaret, sier LO-sekretær med ansvar for samarbeidsavtalen, Are Tomasgard, til VG.

«Skiforbundet har mest sannsynlig misligholdt samarbeidsavtalen ved å ha satt LO, og mest sannsynlig de øvrige sponsorene, i en slik posisjon at deres anseelse må anses skadet», konkluderer Woxholth i den 27 sider lange vurderingen.

Dette misligholdet gir mest sannsynlig sponsorene en rett til å heve samarbeidsavtalen, hevder juristen.

Samarbeidsavtalen mellom LO og Norges Skiforbund om hopplandslaget startet i 2016 med en varighet på 3 år. I 2019 ble den fornyet med 3 år og varer til april 2022.

LO vil at Skiforbundets ledelse skriver under en ny tilleggsavtale, som sikrer at pengene LO har forpliktet seg til å betale inn for kontraktsåret 2021/2022 – på en tydelig og etterprøvbar måte går uavkortet til hopperne, både kvinner og menn.

De velger å midlertidig stoppe utbetalingene til Skiforbundet, men ønsker å stå videre i samarbeidsavtalen ut tiden. Ved sesongslutt trekker imidlertid LO seg helt ut.

Ifølge Frifagbevegelse.no har sponsoravtalen en totalramme på 39 millioner kroner, og ble inngått i 2019 – altså rundt 13 millioner kroner årlig.

– Vi er veldig glad i hopp, skihopperne er helt uforskyldt oppe i dette. De har levert kjemperesultater og har en OL-sesong foran seg. Vi har ingen hensikt om å rive teppe under for skihopperne. Vi er ute etter å finne løsninger som kan sikre de inn i denne sesongen, sier Tomasgard.

Bakgrunnen for saken er den betente konflikten mellom sportsjef for hopperne Clas Brede Bråthen og Skiforbundets ledelse ved generalsekretær Ingvild Bretten Berg og Erik Røste. De ønsker Bråthen fjernet fra stillingen etter 17 år i jobben, da de mener han har en uakseptabel atferd i arbeidslivet.

LO slår videre tilbake mot Skiforbundets påstander om at de blander seg inn i idrettens indre.

– Det har aldri vært vår hensikt. Vi er sterke tilhengere av idrettens frie rolle og at idretten skal være helt suveren og ta egne beslutninger, sier Tomasgard til VG og fortsetter.

– Det som er vårt ansvar er å forvalte vår kontrakt med Skiforbundet som det frie skiforbundet har inngått med sponsorene. I den ligger det klare forpliktelser i hvordan vi skal opptre overfor hverandre. Man skal styrke omdømmet til hverandre, ikke svekke det. Når omdømme nå blir svekket som følge av hvordan man håndterer en sak på, er det svært nedslående for oss.

KRITISK: Morten Brandtzæg i Nammo mener skiforbundet har gjort en for dårlig jobb med likestillingsarbeidet for hopperne. Foto: Stian Lysberg Solum

Fredag ettermiddag sendte hopplandslagets andre hovedpartner, Nammo, ut en pressemelding. I likhet med LO, har de fått deres nåværende avtale vurdert av jusprofessor Geir Woxholt.

«Med dagens situasjon er vår nåværende samarbeidsavtale sannsynligvis brutt. NSF har skadet sponsorens anseelse og undergraver viktige verdier som åpenhet, samarbeid og likestilling», skriver de i pressemeldingen.

Konsernsjef i Nammo, Morten Brandtzæg, forteller til VG at de har stått ved sine forpliktelser til Skiforbundet og at de har fokus på at konflikten ikke skal gå utover hopplandslagets prestasjoner denne sesongen.

VIL HA LØSNING: Konserndirektør i Nammo, Morten Brandtzæg, sier problemene rundt Clas Brede Bråthen må løses umiddelbart. Her er Bråthen sammen med Maren Lundby. Foto: Geir Olsen

Avtalen Nammo har med forbundet skal forhandles på ny til våren.

– Det er åpenbart at verdigrunnlaget som Nammo har, må gjenkjennes i handlingene til Skiforbundet, sier Brandtzæg om en mulig forlengelse.

– Gjenkjenner dere verdiene nå?

– Jeg synes vi sliter akkurat nå med å observere det. Og det går på ledelse og likestilling. Det må jeg virkelig si. Normalt pleier jeg ikke å ta store ord i bruk, men slik er det akkurat nå, sier han.

Skipresident Erik Røste reagerer på hvordan LO har lagt frem den siste utviklingen i saken.

– Først og fremst er vi overrasket over at LO går via media før de tar kontakt med oss. Vi hadde avtalt et møte med LO i dag, som de valgte å avlyste. Ut i fra det vi har lest, oppfatter vi at LO ønsker å fortsette sin støtte til hopp denne sesongen, noe vi er glade for, sier Røste til VG.

– Hva tenker dere om at LO trekker seg ut ved sesongslutt?

– Vi ønsker et langsiktig samarbeid med alle våre sponsorene. Før vi kan få satt oss ned med dem, som vi senest skulle gjøre i dag, blir det vanskelig å gi en kommentar på det. Vi har et ønske om å fortsette med alle våre sponsorer.

– Hva tenker dere om LOs forslag om en tilleggsavtale som garanterer at LO-pengene går til satsing på hopp for kvinner og menn, og vil det være aktuelt for ledelsen i Skiforbundet å signere en slik avtale?

– Sponsormidler i Norges Skiforbund går til den enkelte gren. Vi setter oss gjerne ned sammen med LO og går detaljert gjennom hvordan LO sine sponsormidler benyttes, sier Røste.

SIGNERTE: Skipresident Erik Røste (til venstre) og Clas Brede Bråten fra da de signerte en avtale med LO i 2016. Foto: Cornelius Poppe / NTB

– Hva tenker dere om den juridiske vurderingen til jusprofessor Geir Woxholdt?

– Den juridiske vurderingen har vi ikke hatt mulighet til å gå inn i. Den fikk vi først etter at vi ble kontaktet av dere. Vi har også foretatt en juridisk betenkning, som vi gjerne legger fram for LO og de andre sponsorene, men da må de være villige til å møte oss.