Sykdomsplaget Røthe: – Følte at jeg sto igjen på perrongen