NFF: – Ikke urimelig å betale 20.000–30.000 kroner