Her er fem nøkkelspørsmål Simo Valakari må finne svaret på før seriestart

foto