87-åringen er en av idrettens mest skandaliserte menn. Etter mange år stilles han til ansvar.