Det kan ha foregått ulovlig dumping ved golfbanen i flere år. Eieren av tomten ante ingenting.

foto