Dommertalentet fra Stavanger: – Vi er best når vi er usynlige