Skjerpede virusregler for unge i Oslo-idretten – toppidretten skjermes

foto