I en e-post tilsendt Idrettsforbundet ber generalsekretær i Oslo idrettskrets, Magne Brekke, om en tydeligere definisjon av hva som er toppidrett.

Mandag denne uken la byrådet i Oslo ned forbud mot all innendørs idrett og alle fritidsaktiviteter for alle fra 13 år og oppover, men med unntak for dem som driver med toppidrett og er under 20 år.

Brekke har mottatt flere bekymringsmeldinger fra idrettslag om særforbund som angivelig tøyer strikken for langt, blant annet ved å la elever ved toppidrettsgymnas falle inn under definisjonen av toppidrett.

«Da er man i ferd med å undergrave intensjonen i byrådets vedtak og kommunal forskrift», skriver Brekke til Idrettsforbundet, som er bekymret for at byråden legger ned forbud mot all toppidrett i Oslo om det ikke blir tatt grep.

Byråd for kultur, idrett og frivillighet Omar Samy Gumal (SV) sier at det var med «ordentlig tungt hjerte» de stengte ned barne- og ungdomsidretten. Han er opptatt av at idretten bidrar til å forhindre smitten, blant annet ved å minimere antallet som trener under unntaket gitt toppidretten.

– Det som er hensikten med unntaket, er at de som lever av toppidrett kan fortsette å trene. Dette er ikke tiden for å tøye strikken, toppidretten må være med på å få ned smitten, innleder han.

– Hvis vi ikke klarer å få ned smitten nå, kommer dette til å ramme hele samfunnet. De mest sårbare ungdommene, toppidrettsutøvere, arbeidsplasser – og i aller verste fall kommer folk til å miste livet. Det er tiden for å begrense seg, og være kreative i hvordan man trener. Jeg er sikker på at utøvere i samarbeid med trenere og gymnaser kan finne en måte å trene på, sier Gumal.

IDRETTSBYRÅD: Omar Samy Gumal etterlyser idrettsutøvere som går foran som forbilder i kampen mot smitte. Foto: Krister Sørbø / VG

Byråden får støtte av Kultur- og likestillingsminister Abid Raja (V).

– Jeg er helt enig i at dette ikke er tiden for å strekke strikken. Her har idretten et klart ansvar, og jeg forventer at både Norges idrettsforbund og særforbundene forholder seg til den avgrensningen av toppidrett som det foreligger en enighet om. Jeg har også snakket med idrettspresidenten om dette i dag, sier han til VG.

Vil kartlegge alle toppidrettsutøvere

Norges idrettsforbund ba i juni hvert enkelt særforbund definere hva som er toppidrett hos dem. Dette skjedde i forkant av gjenåpningen av toppidretten og med formål om å søke unntak fra énmetersregelen. Kriteriene som ble lagt til grunn for NIFs søknad om unntak var følgende:

  • Utøvere på særforbundenes landslag (senior og aldersbestemt), eller utøvere som representerer et særforbund i internasjonale konkurranser.

  • Utøvere som er under kontrollert utvikling i regi av et særforbund mot å kunne konkurrere internasjonalt, og/eller del av særforbunds satsings- og talentutviklingsgrupper.

  • Lagidrettsutøvere som deltar i nasjonale serier som omfatter lag som i hovedsak består av profesjonelle og semiprofesjonelle spillere og støtteapparat.

Idrettsforbundet har fått med seg at det blir stilt spørsmål rundt mulige gråsoner for hvem som skal regnes som toppidrettsutøvere og ikke, og ber nå særforbundene revidere sine definisjoner.

– Norges idrettsforbund har i dag bedt alle særforbund om å gjennomgå kriteriene for avgrensning av sin toppidrett på nytt. Særforbundene er bedt om å legge restriktive kriterier til grunn. Særforbundene er også bedt om å fremsende en oppdatert liste til NIF over avgrensningen av sin toppidrett og antall utøvere dette vil omfatte, sier generalsekretær Karen Kvalevåg og legger til:

– Norges idrettsforbund vil ved behov gå i direkte dialog med særforbundene for å bistå med avgrensningen. En samlet oversikt over antall utøvere som er omfattet av toppidretten vil fremsendes til Kulturdepartementet så raskt som mulig.