Takket nei til ny Norwich-kontrakt. Siden har det vært stille

foto