Påstår at halvparten av konkurrentene er dopet

foto