Færre elever går på SFO. Konkurrenten opplever det motsatte.

foto