Sist lagene møttes var i 1996. Nå kommer de til Trondheim

foto