- Jeg har blitt fremstilt som sær og vanskelig. Det er fair nok

foto