– I april uttalte du at man skulle gjøre det man kunne for å komme i gang med fysisk kontakt i uke 21 (mandag 24. mai) hvis smitten holdt seg lav. Hva er det med nåværende smittesituasjon som gjør at dette ikke er mulig?

– For det første: Jeg skulle svært gjerne ha sett at vi kunne ha sagt at breddefotballen kan komme i gang alt nå. Hele breddefamilien har fått det for seg at kulturministeren sitter på et kontor og bestemmer hvordan reglene skal være. Sånn er det jo heller ikke.

– Reglene lages på følgende vis: FHI og Helsedirektoratet gir sin faglige anbefalinger til regjeringen. Når jeg sier regjeringen, så er ikke det Abid Raja. Det er statsministeren og 19 statsråder som bestemmer dette sammen. Jeg skulle gjerne sett at vi fikk andre råd fra FHI og Helsedirektoratet. De rådene vi har fått nå er at vi øker antallet som kan møtes og trene sammen, men at vi ikke lemper på enmeterskravet nå.

– Det jeg er glad for som entusiastisk idrettsminister, er at vi heldigvis kan sette i gang stoppeklokken.

Trinn to inntreffer torsdag 27. mai. Da åpnes det blant annet for at voksne over 20 år kan drive organisert trening med opp til 30 personer utendørs. Planen er at trinn tre – som åpner for trening med kontakt i breddefotballen – iverksettes tre uker senere.

BALLKONTROLL? Abid Raja møtte VG på Holmlia for 13 måneder siden for å snakke om viktigheten av et aktivitetstilbud. Foto: Terje Bringedal

– Men sier ikke Bent Høie at unntak fra enmetersregelen ikke blir aktuelt før i trinn 4?

– Vi som regjering har besluttet at i trinn 3 skal ikke enmetersregelen lenger gjelde for breddefamilien ved utendørsaktivitet. Det kan godt tenkes at jeg som kulturminister mener at breddeidretten burde vært åpnet tidligere, men jeg stiller meg selvsagt bak regjeringens beslutning.

– Jeg er ganske sikker på at Bent i sin uttalelse ikke har siktet til breddeidretten utendørs, for alle vi i regjeringen står selvsagt bak det regjeringen beslutter.

– Som er at det kan åpne tre uker etter trinn to?

– Ja. Anbefalingen om én meters avstand ved breddeaktivitet utendørs for voksne over 20 år vil utgå. Det betyr at det åpner for kontaktidrett. Alle i regjeringen står selvsagt bak denne beslutningen, for det er det regjeringen faktisk har besluttet.

– Det er en utbredt misforståelse hos enkelte i breddefamilien at Abid Raja sitter på departementskontoret og er slem med breddeidretten med vilje, sier Raja til VG.

– Hvorfor tror du at de har det inntrykket?

– Det er fordi det er veldig mange som ikke får med seg hvordan reglene lages. Mange tror at kulturministeren ikke liker fotball og at kulturministeren ønsker å straffe breddefamilien. La meg bare rive av det plasteret brutalt: Kulturministeren elsker fotball og kulturministeren ønsker at breddefamilien skal få komme i gang. Jeg gjør alt jeg kan for å se hvor det er mulig å få til åpninger innenfor de reglene FHI og Helsedirektoratet har anbefalt.

– Hvis det er sånn at breddefamilien trenger en skyteskive som ikke heter corona eller pandemi, så kan de fortsette å skyte på meg. Det er greit, det har de gjort i over ett år. Det har jeg tålt og det skal jeg selvsagt fortsette å tåle, fordi jeg skjønner at det i pandemien er min jobb som idrettsminister å ta imot kjeft også, og jeg skjønner så utrolig godt at mange må få ta ut sin frustrasjon ett sted – så jeg skal være tilgjengelig også som klagemur i fortsettelsen, både på Twitter og på annet vis.

– Når du sier at «dere skal gjøre det dere kan», hva er det dere har gjort?

– Vi har vært fortløpende i dialog med helsemyndighetene for å se hva slags muligheter det var. Vi har jobbet med olympiske og paralympiske leker. Vi har jobbet med PostNord-ligaen. Vi har jobbet med seriespill for de andre. Vi har jobbet for breddefamilien, vi har jobbet for barn og unge. Ikke bare for idrett, men også frivillighet og kultur.

– Da er det altså tre uker fra 27. mai som er datoen?

– Du har kanskje fått med deg dette at vi ikke ser på dato, men på data. Hvis man bare hadde lagt dato til grunn, så er vi på 17. juni ja, men regjeringen må ta den beslutningen når vi nærmer oss fordi vi må se nærmere på smittesituasjonen på det tidspunktet. Men målet er at trinn tre skal inntreffe tre uker etter trinn to. Jeg skulle gjerne håpet at vi hadde fått andre anbefalinger, men vi har fått de anbefalingene vi har fått.

– Jeg vet ikke hvem som går rundt og tror at en idrettsminister ønsker å holde idretten stengt. Jeg kjenner ikke en sånn idrettsminister iallfall. Jeg kjenner meg ikke igjen i enkelte som tror at idrettsministeren vil idretten vondt. Det er heller tvert imot. Jeg er litt forbauset over at jeg faktisk må si dette, men tydeligvis er det nødvendig. Det er ingen i regjeringen som har vond vilje hverken mot topp- eller breddeidretten. Vi forsøker etter beste evne å holde oss til de beste helsemessige anbefalingene vi får. Hvilke vurderinger helsemyndighetene gjør, det er de best til å svare på.