Kristoff: – Det stikker fortsatt litt i hjertet

foto