Semenya får likevel løpe uten medisinering. Sveitsisk domstol setter omstridt regel på vent.

foto