Stort oppstyr rundt RBK-juvelen: – Det er veldig kult. Jeg må bare ikke ta av

foto