Skal forsterke i tre posisjoner: Har ny spiller klar