Usikker hverdag for Røthe: Vet ikke hva lungene tåler