- Det hjelper på statusen hos Kjernen at du sendte Brann ned en divisjon

foto