– Det er uverkeleg at Sjur har kome seg der han har kome. Det er klart eg er stolt.