Årets første hjemmetap etter at Lehne Olsen avgjorde

foto