Skal lage tur- og sykkelløyper ved badeperle

foto