Dermed fortsetter den betente konflikten med uforminsket styrke.

Bråthen forteller VG at han har blitt tilbudt en rekke andre stillinger innen hopp, men at samtlige er nyopprettede stillinger, samtidig som skiforbundet, ifølge ham, ønsker å ansette en ny sportssjef:

– En slik løsning vil ikke bare gjøre oss sårbare for de problemstillinger som følger med når en ny person skal tre inn i teamet, noe som ville vært spesielt uheldig i en viktig OL-sesong, mener Bråthen.

– Det som imidlertid oppleves som mye verre er at de løsningene som er foreslått vil tappe norsk hoppsport for enda flere av våre allerede knappe ressurser - og svekke den sportslige satsingen enda mer enn det som allerede har skjedd, sier han.

52-åringen fortsetter:

– Spesielt bekymret er jeg for at dette nok en gang skal gå ut over den satsingen vi har på jentene når andre krefter skal ta disse vanskelige prioriteringene, sier han.

FÅR STØTTE: Bråthen har både trenere, hoppere og sponsorer på sin side i konflikten. Foto: Geir Olsen, VG

Torsdag kveld kommer skiforbundet selv med en pressemelding, hvor generalsekretær i Norges Skiforbund, Ingvild Bretten Berg, åpner på følgende vis:

– Vi er overrasket og beklager sterkt at Clas Brede har avvist alle våre tilbud, som ville sikret at hoppsporten fortsatt kunne dra nytte av hans sportslige kvalifikasjoner og engasjement samtidig som vi løste de utfordringene hans atferd og kommunikasjonsform har hatt for arbeidsmiljøet.

Generalsekretæren blir i pressemeldingen etterfulgt av advokat Nina Sandnes, som representerer Norges Skiforbund i denne saken. Hun sier som følger:

– Til tross for intense forhandlinger og utallige forsøk på å finne en løsning, må vi dessverre konstatere at mulighetene for å komme til enighet er uttømt, åpner hun og utdyper:

– I kjernen handler denne saken om en leder som lenge har utvist en atferd og kommunikasjonsform som er helt uakseptabel og som bryter med alminnelige normer i arbeidslivet. Det har ledelsen en lovmessig plikt til å ta tak i, og det har Skiforbundet gjort uten at Bråthen har vist vilje til å endre seg. Da kan han ikke forvente å kunne fortsette i den sammen jobben.

Clas Brede Bråthen har vært sportssjef for hopplandslaget i 17 år. Ledelsen i Norges Skiforbund mener at han har en problematisk kommunikasjonsform, og vil ikke forlenge når kontrakten går ut til våren.

Bråthen, som har både trenere, hoppere og sponsorer på sin side i konflikten, har varslet søksmål mot Norges Skiforbund.

Den muligheten står fortsatt ved lag etter utviklingen torsdag ettermiddag:

– Jeg opplever dessverre at forslagene til løsning ikke handler om hva som er best for norsk hoppsport, men kun er en måte å vri seg unna det som er sakens kjernen nemlig at sentrale personer i NSF ønsker meg ut av stillingen, sier Clas Brede Bråthen til VG.

SKITOPPER: Generalsekretær Ingvild Bretten Berg og skipresident Erik Røste i Norges Skiforbund. Foto: NTB

Konflikten har pågått i det stille i flere måneder, før den eksploderte i offentligheten for to uker siden. De to siste dagene har imidlertid partenes advokater snakket sammen igjen.

Det er disse forhandlingene som nå har brutt sammen.

– Uforsvarlig ressursbruk, sier Bråthen om det skiforbundet har tilbudt.

Han poengterer hvordan hopplandslaget ikke har ressurser til å sende utøvere på det som tidligere ble kaldt europacuprenn - altså nivået under verdenscupen. I sommer har også tilbudet til de aller beste vært redusert.

Generalsekretær i Norges Skiforbund, Ingvild Bretten Berg, omtales som svært sentral i den pågående konflikten med Clas Brede Bråthen. 52-åringen fikk opprinnelig en signert kontraktsforlengelse av sin egen hoppkomité, før denne stanset da Bretten Berg skulle signere den.