Vikings strenge koronaregime: – Vi gjør det vi kan for å holde oss friske