Stengte bassenger har medført at Stavanger Svømmeklubb har tapt 1,8 millioner kroner i mars og april. Stengte bassenger har medført at Stavanger Svømmeklubb har tapt 1,8 millioner kroner i mars og april. Foto: Marie von Krogh

De har søkt om størst beløp i Rogaland: – Vi er veldig spente

Fredag kommer de første utbetalingene til idretten. I Stavanger Svømmeklubb håper de på full uttelling.

STAVANGER: – Vi er veldig spente. Det vil få store konsekvenser for oss dersom vi ikke får et betydelig tilskudd. Det er full stans i alle aktiviteter her, sier Åge Olsen til Aftenbladet.

Han er daglig leder i Stavanger Svømmeklubb og fikk i likhet med mange andre idrettslag tilværelsen snudd på hodet da store deler av Norge ble stengt ned 12. mars.

Mars og april er normalt de to travleste månedene for svømmeklubben. Da gjennomfører det som er landets største svømmeklubb en lang rekke opplæringskurs for grupper i alle aldrer over hele Nord-Jæren.

Omsetter for 20 millioner

I tillegg arrangerer klubben normalt stevner og svømmeopplæring på 13 skoler. Også disse inntektene har falt bort. I et vanlig år omsetter klubben for rundt 20 millioner kroner.

Oversikten over idrettslagenes søknader om kompensasjon i Rogaland, viser at det er Stavanger Svømmeklubb som har søkt om det høyeste beløpet.

Åge Olsen er daglig leder i Stavanger Svømmeklubb. De omsetter for 20 millioner kroner i året og håper på full uttelling i søknaden om kompensasjon for tapte inntekter. Foto: Stavanger Svømmeklubb

Totalt har Stavanger Svømmeklubb bedt om 1.846.333 kroner for tapte inntekter i mars og april.

– Jeg har vært i kontakt med Lotteritilsynet, men ikke fått noen signaler. Ikke annet enn at de første delutbetalingene kommer fredag. Vi er klar over at det er vi som har søkt om det høyeste beløpet i Rogaland, og er klar til å legge fram dokumentasjonen på beløpet, understreker Åge Olsen.

Ikke alle får penger nå

Gunn Merete Paulsen i Lotteritilsynet bekrefter at de første utbetalingene kommer fredag. Hun opplyser samtidig at ikke alle som har søkt vil få penger i denne omgangen. Enkelte søknader er ikke ferdigbehandlet.

– Hele målet har vært å få ut penger så raskt som mulig, og i og med at søknadsbeløpet ikke ble større enn rammen for ordningen, er det muligheter for å dele opp utbetalingene litt. De første gjøres på fredag hvis alt går etter planen, sier Paulsen til NTB.

Stavanger Golfklubb har søkt om 300.000 kroner. Foto: Anders Minge

Kulturdepartementet har satt av 700 millioner kroner til den delen av kompensasjonsordningen som Lotteritilsynet har administrert. Idretten og frivilligheten var tiltenkt 600 av disse, mens de resterende 100 millionene skulle gå til den frivillige delen av kulturen.

Da søknadsprosessen ble avsluttet 22. april var det søkt for 371 millioner. Idrettsarrangører sto for 264 av disse.

Legger ut lister med beløp

Hvem som har fått innvilget sine søknader og som vil få penger utbetalt fredag, vil ikke tilsynet forskuttere. Fredag legger du en liste som viser søknader som er innvilget og hvilket beløp de har fått.

– Noen søknader vil vi bruke mer tid på. Det kan for eksempel være på grunn av stort søknadsbeløp, uten at det ligger noe dramatikk i det, sier Paulsen.

Hvor lang tid det vil gå før alle søkerne har fått tilbakemelding og eventuelt penger som følge av sine søknader, er for tidlig å fastslå.

– Vi vil ta resten suksessivt framover, sier Paulsen og legger til at enkelte søknader kan kreve dialog med søkeren og derfor ta noe lengre tid å ferdigbehandle.

Vil justere kriteriene

Ordningen det nå utbetales penger fra, gjelder tapte inntekter i mars og april. Kulturminister Abid Raja åpnet for at det kunne søkes om refusjon av tapte billettinntekter, deltakeravgifter og eventuelle merutgifter arrangørene måtte ha hatt.

SIF Håndball er klubben i Stavanger som har søkt om nest høyest beløp. De ber om 1,1 millioner kroner i kompensasjon for mars og april. Foto: Jarle Aasland

I etterkant ble ordningen kritisert for ikke å favne bredt nok. Idrettspresident Kjøll påpekte at den ikke omfattet kiosksalg, parkeringsavgifter og inntekter fra lokale sponsorer – som gir viktige økonomiske bidrag i idrettsbevegelsen.

Kulturminister Raja har varslet at han vil justere innretningen på ordningen, og at ny informasjon kommer senest under framleggingen av revidert nasjonalbudsjett 12. mai.

Har permittert 70 ansatte

I Stavanger Svømmeklubb har de permittert 70 personer som er helt aller delvis ansatte. Totalt utgjør dette 14 årsverk.

– Dersom vi ikke får tilført midler, har vi penger til å klare oss ut året. Men vi har håp om å få hele beløpet på 1,8 millioner kroner i denne runden, sier Åge Olsen i Stavanger Svømmeklubb.

Geir Eikeskog (t.v.) og Sandnes IL har bedt om 200.000 kroner. – Vi blir skuffet dersom vi ikke får hele beløpet, sier han. Til høyre Kenny Rettore. Foto: Egil Ø. Nærland

SIF Håndball er klubben i Stavanger som har søkt om nest høyest beløp. De har bedt om 1.133.000 kroner.

Sandnes IL ber om 200.000 kroner

I Sandnes er Sandnes Idrettslag blant klubbene som har søkt om høyest kompensasjon. Totalt ber de om rundt 200.000 kroner i denne søknadsrunden.

– Jeg blir skuffet dersom vi ikke får hele beløpet. Vi går ikke under dersom vi ikke får det, men dette er ekstremt viktige penger for oss, sier daglig leder Geir Eikeskog til Aftenbladet.

(Aftenbladet/NTB).