Hølestøl: - Jeg diskuterte dopingen med Kjærgaard

foto