Sport

«Vi har reist oss i ekstase på kommentatorplassene. I begeistringen feier jeg ned papirene til en meksikansk kommentator på plassen bak meg og får et olmt blikk i retur.»

Lars Tjærnås (t.h.) kommenterte kampen på NRK sammen med Arne Scheie (t.v.). Foto: Trygve Indrelid